Skamol Structural Plaster Mix

Skamol Smooth Plaster

    Skamol Smooth Plaster er glat puds, bruges som slutpuds på SkamoWall Board.