Kalicium Silicate Boards

Hvad er kalciumsilikatpladen SkamoWall?

En kalciumsilikatplade er lavet af uorganiske mineraler og består af brændt kalk og mikrosilika, der oprindelig er et biprodukt fra silicumproduktion.

Kalciumsilikatpladen i SkamoWall er produceret af uorganiske mineraler.

Hovedbestandelen i denne kalciumsilikatplade er brændt kalk og mikrosilika, der oprindelig er et biprodukt fra silicumproduktion.

Diffusionsåbenhed regulerer fugtproblemer

Kalciumsilikatpladen fra SkamoWall har den egenskab, at den optager fugt ved høj fugtighed og afgiver det naturligt igen, når luftfugtigheden er sænket.

Kalciumsilikatpladen sørger på den måde for at opretholde et sundt indeklima ved at optage fugt i bygningens konstruktion og sikrer derved, at fugten ikke giver optimale vilkår for skimmelvækst og potentielle sundhedsrisici.

Egenskaber bekæmper skimmelsvamp

Udover at regulere fugtproblemer, har kalciumsilikatpladen fra SkamoWall også en række egenskaber, der forhindrer væksten af skimmelsvampe:

  • Er lavet af uorganiske materialer, så der ingen næring er til skimmelsvampe.
  • Har en pH-værdi på over 10.
  • Hæver overfladetemperaturen, så der ingen kondensfugt er.