Skamol Primer

Skamol Primer

Skamol Primer er en brugsklar grunder, der påføres SkamoWall Board på den side, hvorpå pudsen skal påføres.

Skamol Primer er et vandopløseligt grundingsprodukt fremstillet på basis af kolloid silica.

Skamol Primer forbedrer klæbeevnen og danner dermed et godt fundament for efterfølgende behandling.

Bør ikke anvendes, hvis temperaturen er under 5°C.

Opbevar produktet i original, uåbnet emballage på et køligt, men frostfrit sted.

Kan anvendes i 12 måneder fra produktionsdatoen angivet på emballagen.

Produktet er klar til brug. 1L rækker til 5m².

Tørretiden er ca. 30 minutter.

 1. Fjern støv fra overfladen af SkamoWall Board.
 2. Skamol Primer påføres SkamoWall Board i et jævnt lag med pensel, rulle eller sprøjte.
 3. Det ses tydeligt, når SkamoWall Board er mættet med Skamol Primer.
 4. Efter 30 minutter kan Skamol Structural Plaster eller Skamol Smooth Plaster påføres.

Beholderens indhold

3L

10L


Beholderens størrelse

190 × 200 × 125mm (3L)

230 × 200 × 180mm (10L)


Rækkeevne

15m2 (3L)

50m2 (10L)


Opbevaring

Opbevares køligt og beskyttet mod frost.


Indeholder

 • 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EF nr. 247-500-7]
 • 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6] (3:1) (< 0,0015% / 0,015 g/l)

  Skamol Primer er en grunder, der påføres SkamoWall Board på den side, der vender ud i rummet, hvorpå pudsen skal påføres.

  Nej.

  Skamol Primer er brugklar.

Exclamation Mark
 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Produktet er ikke brandfarligt.
 • Er ikke karakteriseret som farligt efter gældende lovgivning.
 • Overhold de grundlæggende sikkerhedsregler under brugen.
 • Kan fremkalde allergiske reaktioner.
 • Kommer stoffet i øjnene skylles straks grundigt med vand. Kontakt læge.