Skamol Smooth Plaster

Skamol Smooth Plaster

Skamol Smooth Plaster er en brugsklar glat puds, der skal bruges sammen med kalciumsilikatpladen SkamoWall Board.

En pose på 15kg skal blandes med ca. 5,5 til 6,5L vand, og den kan give 7,5m² med en tykkelse på 2mm.

Brug rene værktøjer, og sørg for, at underlagets overflade er grundet og rent for støv, før pudset påføres.

Arbejdet skal foregå i et temperaturområde på +5 til +25°C.

Opbevar produktet i den originale emballage på et tørt og mørkt sted. Beskyt mod fugt og negative temperaturer.

 1. Fjern støv fra overfladen af SkamoWall Board.

 2. Påfør Skamol Primer på de overflader af SkamoWall Board, hvor Skamol Smooth Plaster påføres.

 3. 30 minutter efter Skamol Primer er påført, kan Skamol Smooth Plaster påføres pladen.

 4. Skamol Smooth Plaster blandes i forholdet 5,5 til 6,5L rent vand per 15kg sæk.
  • 4L vand hældes i blandingsspanden
  • Under kraftig omrøring tilsættes hele Skamol Smooth Plaster-sækkens indhold (15kg)
  • De resterende 1,5 til 2,5L vand tilsættes blandingen, indtil den ønskede konsistens opnås
  • Blandingen mixes kraftigt i minimum 5 minutter
  • Lad blandingen hvile i 10 til 15 minutter og bland igen til blandingen er helt lind og fri for bobler

 5. Efter blanding kan Skamol Smooth Plaster anvendes i 30 til 60 minutter.

 6. Skamol Smooth Plaster påføres pladen med en tandspartel for at opnå en jævn tykkelse (1,5 til 3mm). Derefter afrettes og filtses Skamol Smooth Plaster.

 7. Hvis det ønskes, kan den hærdede puds slibes let, og/eller kan et nyt lag puds (1,5 til 3 mm) påføres oven på den eksisterende puds. Dette kan gentages, indtil det ønskede resultat opnås.

 

Se mere om monteringen her.

Sækkens indhold

15kg


Sækkens størrelse

400 × 250 × 120mm


Rækkeevne

7,5m²


Opbevaring

Opbevares køligt og beskyttet mod frost.


Indeholder

 • Portland cement
 • Calciumhydroxid
Exclamation Mark Corrosion

UFI-kode 31S2-308K-500F-NYKM

 • Forårsager alvorlig øjenskade.
 • Forårsager hudirritation.
 • Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • Ved kontakt med øjnene:
  • Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
  • Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.
  • Fortsæt skylning.
  • Ring omgående til Giftlinjen/læge.
 • Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

 

Indeholder et reduktionsmiddel, som reducerer opløseligt chrom VI.

Reduktionsmidlet er aktivt ved tør opbevaring i 12 måneder efter angivet emballeringsdato.

Ved opbevaring under fugtige forhold, f.eks byggepladser, vil chromatneutraliseringen aftage.

Anbrudt emballage lukkes tæt efter brug, og bør anvendes snarest derefter.

Andre produkter i SkamoWall