Tools

Sikkerhedsudstyr og værktøj til montering af SkamoWall

Det korrekte sikkerhedsudstyr og værktøj er afgørende ifm. monteringen af SkamoWall.

Brug kun produkter fra SkamoWall-systemet og produkter anbefalet i denne monteringsvejledning til montering af SkamoWall.

Monteringen skal foretages i en temperatur mellem +5°C og +25°C.

Sikkerhedsudstyr til montering SkamoWall

Specialsikkerhedsudstyr er ikke påkrævet under monteringen, men vi anbefaler, at man tjekker sikkerhedsdatabladene for retmæssigt sikkerhedsudstyr og -instruktioner.

Værktøj til montering af SkamoWall

For at sikre det bedst mulige resultat er det vigtigt, at SkamoWall Board, værktøj, og vand er fri for enhver form for støv og fremmedobjekter.

 • Vaterpas
 • Sandpapir
 • Spartel
 • Tommestok
 • Afstandskiler
 • Sikkerhedsbriller
 • Blyant
 • Tandspartel
 • Murske
 • Hobbykniv
 • Boremaskine
 • Malerrulle
 • Håndsav
 • Spand
 • Pudsebræt