Data

EPD Miljødeklaration for SkamoWall

Som en del af visionen og vores fortsatte fokus på at beskytte planeten ved at reducere energiforbruget og udledningen af ​​drivhusgasser, har vi fået en EPD Miljødeklaration (Environmental Product Declaration), der dækker alle vores kalciumsilikatprodukter.

Hvad er en EPD Miljødeklaration?

En EPD Miljødeklaration dokumenterer produkters livscyklus miljøpåvirkning inden for energiforbrug, ressourceforbrug og affald. EPD Miljødeklaration er en ensartet måde at opsummere, hvordan produkter påvirker miljøet, omregnet til CO₂-ækvivalenter.

Hvorfor er EPD Miljødeklarationer vigtige?

EPD Miljødeklarationer giver et gennemsigtigt indblik i de produktionsrelaterede emissioner. Dette er med til at øge bevidstheden om den grønne dagsorden, da vi kan sammenligne miljøpåvirkningen af ​​forskellige produkter inden for europæiske og internationale standarder.

Skamols EPD Miljødeklarationer følger de europæiske og internationale standarder (ISO 14025 og EN 15804).