Airing

Efter montering af SkamoWall

Efter monteringen af SkamoWall er det vigtigt at tage de rigtige forbehold for at få det bedst mulige resultat.

SkamoWalls fremragende diffusionsåbne egenskaber kan påvirkes af produkter, der ikke er del af SkamoWall (klæber, spartelmasse, maling, tapet osv.) – derfor anbefales det kun at bruge SkamoWall-produkter ifm. montering.

SkamoWall Board er formstabilt og kan ikke bevæge sig med husets fundament. Dannelsen af revner er ikke en defekt, så de kan blot dækkes med Skamol Lime Mortar eller Skamol Smooth Plaster.

Ventilation

SkamoWall Boards enorme lagringskapacitet kompenserer for udsving i luftfugtighed, men kompenserer ikke for ventilationen. Mængden af fugt kan kun føres tilbage til rummet, hvis luften udskiftes. Derfor er det vigtigt at opretholde ventilationen i rummet.

Hovedreglen for god ventilation er, at

  • Det ikke er godt, at vinduet konstant står på klem (komponenterne afkøles).
  • Udluftning med gennemtræk flere gange om dagen er optimal.
  • Kældervinduer skal forblive lukkede på varme dage.Der bør kun luftes ud i de kølige morgen- og aftentimer.
  • For god ventilation anbefales det at ventilere tre gange om dagen i 5 til 10 minutter.

 

Generelt må SkamoWall Board ikke være permanent gennemvædet bagfra og må ikke fastgøres til vægge med utilstrækkelige lodrette tætninger eller hygroskopiske materialer uden barrierer. Spørg eventuelt taksatorer eller eksperter ved tvivl.

(Hvælvede) kældre uden naturlig ventilation skal muligvis ventileres med mekaniske ventilationsanlæg.

råd og inspiration om luftkvalitet her.

Maling

Vi anbefaler kun brug af følgende grunder og maling:

  • Grunding med DYRUP Silikat Primer V fortyndet 1:1 med vand.
  • Behandling 2 × DYRUP Inde Silikatmaling. Fortynd evt. første lag med max. 10% DYRUP Silikat Primer V eller vand.

 

Læs mere om maling her.

Møbler

Møbler skal flyttes mindst 10cm væk fra ydervæggene.

Hvis det er muligt, bør SkamoWall ikke belastes: Brug ikke en borehammer til at bore huller, da dette kan ødelægge SkamoWall Board.

Advarsel: Søm, skruer osv. kan fungere som en kuldebro, der kan medføre dannelse af skimmelsvamp i området af borehullet.

Flisebelægning

Generelt er det vigtigt, at rum med SkamoWall monteret er godt ventileret, så eventuel fugt kan afgives ud i rummet – ventilation af rummet skal derfor sikres. Vi anbefaler ikke brug af fliser på SkamoWall.