Building Site

Anbefalinger af SkamoWall

Nedenfor har vi samlet anbefalinger og udtalelser fra relevante fagpersoner.

Bent Vallentin Pedersen, Arkitektfirmaet Vallentin Haugland A/S

Bent Vallentin Pedersen er partner og afdelingsleder i Arkitektfirmaet Vallentin Haugland A/S, hvor han har et indgående kendskab til SkamoWall - både privat og professionelt.

Privat bor Bent i et bevaringsværdigt hus fra 1930, hvorfor det ikke er muligt at efterisolere udefra.

Huset har massive betonvægge og gav på visse årstider udfordringer i form af kulde eller kondens i kælderen.

Ved at montere SkamoWall, har han løst problemerne med kulde og kondens, så kælderen i dag fungerer som krea-rum for hele familien.

 

Hvad er vigtigt, når Arkitektfirmaet Vallentin Haugland A/S skal anbefale et isoleringsprodukt?

Det er vigtigt at vælge et produkt som kan klare de fugt og indeklimatekniske udfordringer, der er ved gamle massive tegl- eller betonvægge. Samt at tilsikre at evt. problemer ikke forstærkes ved forkerte materialevalg.

 

Hvordan vægtes indeklima i de løsninger I bringer til bordet?

Indeklima er en stor faktor i valget af materialer, så brugen af materialer hvor fugtpåvirkning ikke forstærker problem, samt korrekt ventilation, vægtes højt.

 

Hvad er vigtigt for arkitekter, når I vælger et kalciumsilikatprodukt som SkamoWall, og hvornår gør det sig gældende?

Kvaliteten og den lette bearbejdning, samt det flotte slutresultat er vigtig for os. Vi anbefaler produktet både til private samt boligforeninger.

 

Hvad kan SkamoWall, som andre kalciumsilikatprodukter ikke kan?

SkamoWall er et gennemprøvet produkt, med en samlet løsning til det færdig pudsede produkt, med god instruktions- og produktanvisning.

 

Hvad kan SkamoWall, som andre indvendige isoleringstyper ikke kan?

SkamoWall sikrer hurtig om nem montage, sikrer reduktion af indeklimatiske problemer som skimmelsvamp, og ligeledes er SkamoWall et produkt der kan skrues og monteres direkte på.

 

Hvilke overvejelser gør I jer ift. håndteringen af produkter og arbejdstid ved montering?

Der tænkes gennem hele projekteringen på håndværkerens håndtering af produkterne, og her er et produkt som SkamoWall med den naturlige lethed et godt produkt. Pladernes størrelse gør dem ligeledes lette at håndtere, også når de skal bruges i eksisterende mindre rum.

Torben Vind, Boll+

Torben Vind var projektchef for Boll+ på projektet Garnisonshaven.

 

Hvorfor blev SkamoWall foretrukket ifm. renoveringen af Garnisonshaven?

Vi valgte indeklimasystemet SkamoWall med indeklimaplader af kalciumsilikat, der som udgangspunkt fjerner fugt, forhindrer skimmelsvampe, eliminerer kuldebroer og hæver væggens overfladetemperatur betydeligt. Samtidig har det unikke egenskaber med hensyn til skruefasthed. Vores krav var nemlig, at man skal kunne hænge radiatorer direkte op på pladerne uden at skulle skrue ind i væggen bag pladerne og dermed øge risikoen for kuldebroer. Vi testede bl.a., at pladen kan bære over 15kg pr. skrue og over 100kg samlet på en hylde.

Garnisionshaven

Fredet bygning i København, Danmark

Med status som fredet bygning var der meget klare krav til renoveringen af Garnisionshaven. Af den grund blev SkamoWall bragt i spil, og især den store udtræksstyrke var afgørende for at valget faldt på netop SkamoWall.

Læs mere