Bay Window

Detaljer på bygninger hvor SkamoWall har forbedret indeklimaet

Bay Window

Karnap i Aarhus, Danmark

SkamoWall kan monteres indvendigt på dele af bygninger, der er særlig udsat for fugt. Et eksempel herpå er en karnap, hvor der i mange tilfælde ikke er isoleret. Derved opstår en kuldbro, som over tid kan resultere i fugt- og skimmelproblemer, der kan påvirke indeklimaet og beboernes helbred.