Airing

Luftkvalitet har indflydelse på indeklimaet

Forrringet luftkvalitet har stor betydning for indeklimaet, hvilke kan resultere i helbredsproblemer.

God ventilation er afgørende for at opretholde et sundt indeklima. Det er derfor vigtigt at lufte ud regelmæssigt for at få skiftet den forurenede luft ud med frisk luft udefra.

Det er anbefalet at åbne vinduerne flere gange om dagen - især i rum, hvor der ofte opholder sig mange mennesker eller i rum hvor, der udvikles meget fugt. Jo flere mennesker, der er i et rum, jo mere luft skal udskiftes for at opretholde en sund luftkvalitet. Derudover kan det også være en god idé at installere en mekanisk ventilation, som kan bidrage til, at der altid er frisk luft i rummet, og at overskydende fugt bliver fjernet.

Det rigtige fugtighedsniveau i hjemmet er vigtig ift. at sikre et sundt indeklima og kan have en stor indvirkning på vores helbred og trivsel. Ved at tage hensyn til temperatur, udluftning og ventilation kan man skabe et behageligt og sundt indeklima.

SkamoWall og udluftning

SkamoWall kan både optage og afgive fugt. For at kunne afgive fugten, er det det dog altafgørende, at der luftes ud eller ventileres. Først når der luftes ud eller ventileres, vil luftfugtigheden falde og SkamoWall vil kunne afgive fugten.

Læs mere om ventilation efter SkamoWall er monteret her.

Udfordringer ved manglende udluftning

Hyppige kilder til forurening af indeklimaet er partikler vi selv skaber, som ved bl.a. madlavning, tobaksrøg, stearinlys og ildsteder. Partikler fra husstøvmider og skimmelsporer er også tilstede i dit indeklima og binder sig til støv, hvorfor det er utrolig vigtigt at gøre rent og lufte ud ofte.

Når vi laver mad, tager et bad eller vasker tøj, producerer vi meget damp og fugt, der bliver ledt ud i indeklimaet. Hvis ikke denne fugt og damp bliver ledt udenfor og udskiftet med frisk luft, kan det potentielt sætte sig i bygningens konstruktion som vægge, gulve og lofter. Det er derfor især også vigtigt at have ventilation i køkken, bad og vaskerum og at lufte ud efter madlavning, badning mv. for at slippe af med den overskydende fugt. Det er også anbefalet, at du undgår at tørre tøj indendørs, da dette bidrager til forhøjet luftfugtighed.

En god ventilation kan hjælpe med at slippe af med overskydende fugt og fjerne skadelige partikler i luften. Hvis man har et mekanisk ventilationsanlæg, er det vigtigt at sørge for, at det er vedligeholdt og fungerer korrekt. Et dårligt vedligeholdt ventilationsanlæg kan føre til et højt niveau af indendørs forurening og fugt.

Konsekvenser ved manglende udluftning

Når forureningen af indeklimaet bliver forhøjet, er der risiko for, at det påvirker dit helbred, hvis du befinder dig i det over en længere periode. 

Ved manglende udluftning ophobes fugt og skadelige partikler i hjemmet herunder også skimmelsvampesporer. Et fugtigt miljø giver perfekte vilkår til skimmelsvampesporerne for at vækste og udbredes. 

Når personer er disponeret overfor skimmelsvampe og andre skadelige partikler, kan det sætte sig i lunger og luftvejene og resultere i kroniske luftvejssygdomme såsom astma. 

Løsning på manglende udluftning

Det er vigtigt at lufte godt ud hver dag, så den forurenede luft indefra bliver skiftet ud med frisk, fornyet luft udefra. Udluftning kan sikres ved at åbne vinduer og skabe gennemtræk 2-3 gange dagligt eller med et effektivt ventilationssystem. Det er nok at lufte effektivt ud 5-10 minutter ad gangen med gennemtræk. Udluftningen sikrer, at overflødig damp og partikler bliver ledt udenfor, så der skabes et sundt indeklima.

Ved at følge de ovenstående enkle retningslinjer kan man opretholde et sundt indeklima og reducere risikoen for sundhedsmæssige problemer forbundet med et højt fugtniveau og skimmelsvamp.