Thermal Bridge

Kuldebroer giver et dårligt indeklima

Kuldebroer vil ofte lede til kondensdannelse, som giver optimale forhold for skimmelvækst.

Den del af bygningskonstruktionen, hvor der er dårlig isolering mellem to dele af bygningen, som ellers burde være isoleret fra hinanden, kaldes for en kuldebro.

Udfordringen ved kuldebroer

Kuldebroer kan forekomme på mange forskellige steder i en bygningskonstruktion. Typisk kan det være ved forbindelser mellem indvendige og udvendige overflader, som fx ved tilslutning mellem tag og vægge eller ved hjørner.

Konsekvenser af kuldebroer

Når kuldebroer tillader varme at undslippe fra bygningen, kan det føre til ubehageligt kolde overflader og kuldezoner inde i bygningen. Dette vil resultere i kondensdannelse på væggen, og disse fugtproblemer giver optimale forhold for skimmelvækst.

Det er derfor vigtigt at håndtere kuldebroer i bygningskonstruktion for at opretholde et sundt og behageligt indeklima.

Løsningen på kuldebroer

Først og fremmest skal kuldebroen identificeres, her kan fx undersøges områder, hvor der er en tendens til at samle sig is eller kondens. Ligeledes kan et termisk kamera anvendes.

Monter efterisolering således varmeoverførselen ikke kan finde sted, og overvej ventilation for at sænke luftfugtigheden.