Kalicium Silicate Boards

Kalciumsilikatpladen SkamoWall Board

En kalciumsilikatplade er lavet af uorganiske mineraler og består af brændt kalk og mikrosilika, der oprindelig er et biprodukt fra silicumproduktion.

Kalciumsilikatpladen SkamoWall Board i SkamoWall er produceret af uorganiske materialer, hvor hovedbestandelen består af brændt kalk og mikrosilika, der oprindelig er et biprodukt fra silicumproduktion.

SkamoWall er diffusionsåben

Kalciumsilikatpladen SkamoWall Board og alle tilhørende produkter er diffusionsåbne, hvilket vil sige, at de kan optage og afgive fugt.

Når SkamoWall Board kommer i kontakt med fugt, vil den optage fugten, og fugten vil søge mod den tørre side af SkamoWall Board. Fugten vil derefter blive lagret i pladen indtil omgivelserne tillader pladen at afgive fugten. Et typisk eksempel på dette er en fugtig ydermur, hvor SkamoWall monteres på indersiden. SkamoWall vil optage fugten, og når der luftes ud eller ventileres vil SkamoWall afgive fugten ud i luften. 

Kalciumsilikatpladen sørger på den måde for at opretholde et sundt indeklima ved at optage fugt i bygningens konstruktion og sikrer derved, at fugten ikke giver optimale vilkår for skimmelvækst og potentielle sundhedsrisici.

SkamoWall bekæmper skimmelsvamp

Udover at regulere fugtproblemer, har kalciumsilikatpladen SkamoWall Board også en række egenskaber, der forhindrer væksten af skimmelsvampe:

  • Er lavet af uorganiske materialer, så der ingen næring er til skimmelsvampe.
  • Har en pH-værdi på over 10.
  • Hæver overfladetemperaturen, så der ingen kondensfugt er.