Temperature

Lav indetemperatur kan give fugt- og skimmelproblemer

Det er vigtigt at tage hensyn til indetemperatur, da denne er afgørende for både trivslen og indeklimaet.

Temperatur og træk er ofte årsager til forringet indeklima, der kan resultere i sygdom, utilpashed og symptomer. Derfor er det anbefalet at, temperaturen indendørs først og fremmest ligger på et komfortabelt niveau for dem, der befinder sig i den pågældende bygning. Generelt er det anbefalede niveau at holde temperaturen på 18-25°C. 

SkamoWall er isolerende

SkamoWall har en isolerende effekt, som i mange tilfælde kan dække behovet til den termiske isolering, der typisk udmønter sig i problemer med fugt og skimmel grundet kuldebroer og kolde vægge.

Isoleringsværdierne for en 50mm SkamoWall Board er:

  • Isolansen (r-værdien): R = 0,74
  • Transmissionskoefficienten (u-værdien): U = 1,36
  • Varmeledningsevnen (lambda-værdien): λ = 0,068 W/(m×K)

Udfordringen ved at finde rette temperatur

Temperaturen bør være behagelig i forhold til aktivitetsniveauet og brugen af lokalet. Temperaturen varierer derfor afhængig af aktivitetsniveau og årstiden, men en generel temperatur på det anbefalede niveau mellem 18 og 25°C er behageligt for de fleste personer at have indendørs. 

Det er også vigtigt at tænke på at holde en jævn temperatur i alle rum i boligen. Er der for store udsving i temperaturen, kan det medføre kondens og fugtproblemer, der med tiden kan udvikle sig til skimmelsvamp.

Konsekvensen af forkert temperatur

Er temperaturen for lav eller for høj i et lokale, kan det give gener og i værste tilfælde give sundhedsrelaterede konsekvenser. Udover de sundhedsmæssige risici er der også risiko for at bygningens konstruktion vil kunne blive beskadiget af øget fugt og skimmelvækst ved for lav temperatur.

Temperaturen i et rum påvirker både luftfugtigheden og vores egen komfort. Når temperaturen er for høj, vil vi have det for varmt og opleve utilpashed og hvis temperaturen er for lav, kan det føre til tør luft og irriterede slimhinder.

Den rette temperatur i indeklimaet

Oplever du kulde eller træk fra vægge eller vinduer, vil det være en god idé at få undersøgt, om isoleringen er tilstrækkelig, så der ikke opstår kuldebroer, der potentielt kan skabe kondens og med tiden skimmelsvamp.

Derudover er det også en god idé at sørge for, at dine radiatorer fungerer optimalt, så der kan bevares en jævn temperatur i alle rum. Sluk aldrig radiatorer helt - også selvom du ikke er i rummet.