Family House Symbol

Indeklima

Indeklimaet er en uhåndgribelig størrelse og påvirkes af flere faktorer for at det forbliver sundt. Nogle kan du selv gøre noget ved, andre kan vi ikke umiddelbart selv kontrollere - blot udbedre.

Hvad er indeklima?

Indeklimaet er de forhold, der vedrører temperatur, fugt, lys, lyd og lugt indendørs. Det er vigtigt at opretholde et godt og sundt indeklima - både for dit eget helbred og bygningen, du befinder dig i.

For lidt fokus på indeklima

I EU opholder det gennemsnitlige menneske sig 90% af tiden indendørs, hvoraf ca. 80 mio. lever i hjem med et usundt indeklima – læs mere her: VELUX’ Sustainability Report fra 2018.

Når man taler om et sundt indeklima, er der tale om at holde de forhold, der vedrører indeklimaet på et niveau, som giver tilstrækkeligt med komfort, og som er indenfor de pågældende grænseværdier, der helbredsmæssigt er acceptable.

Konsekvensen ved et usundt indeklima

Udover generel mistrivsel, kan et usundt indeklima resultere i kroniske luftvejssygdomme, allergier og hudsygdomme.

Derfor er det også vigtigt at opretholde et sundt indeklima i hjemmet eller på arbejdspladsen for at sikre godt helbred og trivsel. Det er vigtigt at tage hensyn til flere faktorer, når man ønsker at forbedre sit indeklima.

Faktorer der påvirker indeklimaet

Mould Corner

Skimmelsvamp

Skimmelsvamp kan have enorme økonomiske og helbredsmæssige konsekvenser, når det er tilstede i indeklimaet. Det er derfor ekstremt vigtigt at forebygge mod skimmelsvamp.

Læs mere om skimmelsvamp her
Moist Window

Fugtighed

Den rette fugtighed er vigtig for at opretholde et behageligt, helbredsmæssigt og økonomisk velfungerende indeklima.

Læs mere om fugtighed her
Airing

Luftkvalitet

Indeklimaets luftkvalitet har stor betydning for personers helbred og ved manglende udluftning kan det resultere i hovedpine, træthed og luftvejsproblemer.

Læs mere om luftkvalitet her
Temperature

Temperatur

En behagelig temperatur er vigtig for indeklimaet og trivslen. Det er vigtigt at tage hensyn til, at temperaturen kan påvirke vores krop og vores helbred, hvis det enten er for koldt eller varmt.

Læs mere om temperatur her
Noise

Støj

For meget støj kan ved længere tids disponering have en negativ påvirkning på dit helbred.

Læs mere om støj her