Moist Window

SkamoWall løser problemer med fugt i boliger

Det er vigtigt at håndtere fugt for at opretholde et behageligt og sundt indeklima.

Den helt rette luftfugtighed i hjemmet er vigtig for indeklimaet og dermed også vigtig for både sundhed og bygningens konstruktion. Derfor er det ikke nok enten at have luftfugtigheden på et lavt eller højt niveau, da der er komplikationer forbundet med begge dele.

Luftfugtigheden skal helst være på et niveau under 60-65% om sommeren, og under 40-45% om vinteren - dog ikke under 25%. 

Der er nogle klare tegn på hvornår, der er for højt et fugtniveau i dit hjem.

Det kan bl.a. være, når der er:

  • Dårlig lugt er tilstede – som en våd kælder.
  • Sorte plamager på vægge og i vindueskarme.
  • Dug på indersiden af vinduerne.
  • Bulende tapet.

 

Dug på indersiden af ruderne om morgenen er ikke usædvanligt, når det er koldt udenfor – især ikke i soveværelset. Dog er det et skidt tegn, hvis der danner sig større plamager af vand i rudens kant eller der er fugt på vinduerne hele året rundt.

SkamoWall håndterer fugtproblemer

Modsat traditionelle isoleringstyper løser SkamoWall fugtproblemerne i dårligt isolerede vægge.

Det bærende element i SkamoWall-systemet er kalciumsilikatpladen SkamoWall Board, som efter montering optager fugt i rummet og derved forbedrer indeklimaet.

Ved en lavere luftfugtighed vil SkamoWall Board naturligt afgive fugten ud i rummet. Dette er en speciel materialeegenskab og gør SkamoWall velegnet til at sikre et bedre indeklima.

"Modsat skeletvægge kan kalciumsilikatplader optage fugt fra indeklimaet, der kan diffundere gennem materialet. Når fugtindholdet i materialet bliver så højt, at der sker kapillarkondensation i siden mod ydervæggen, betyder materialets kapillarsugende egenskaber, at fugten trækkes ind mod indeklimaet igen, da vandet vil søge mod den tørre del af materialet. Vandet kan nu fordampe ind mod rummet, indtil der opstår en ligevægt, hvor overfladen er tør." fra BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø: SBi-anvisning 240

Udfordringer relateret til fugtighed

For meget fugt i hjemmet kan være grundet flere forskellige faktorer – både dem du selv kan være herre over og undgå og dem, der kræver en målrettet indsats i bygningens konstruktion. Følgende kan være grund til forhøjet fugtighed i indeklimaet:

  • Utætheder i konstruktionen.
  • Opstigende grundfugt i kælderen.
  • Kolde overflader i boligen f.eks. dårligt isolerede ydervægge eller kuldebroer, som giver anledning til kondens.
  • Der bliver ikke luftet nok ud og varmet nok op.
  • Overløb af kloakrør.
  • Ødelagte tagrender eller nedløbsrør.

 

Det er ikke kun mangler i bygningskonstruktionen, der kan medføre fugtproblemer. Personers adfærd indendørs har også stor indflydelse på fugtigheden og indeklimaet, og fordi vi opholder os 90% af tiden indenfor de fire vægge, er det også utroligt vigtigt, at vi har et indeklima med ren luft, der ikke har spor af skimmelsporer, der kan give sundhedsrelaterede konsekvenser.

For høj fugtighed kan nemlig give optimale vilkår for mikroorganismer som husstøvmider og skimmelsvamp.

Konsekvenserne ved forkert luftfugtighed

For høj luftfugtighed kan give skimmelsvamp og dårlig lugt, der med tiden vil kunne give risiko for problemer med helbredet og forringet levetid for bygningen. På den anden side kan for lav fugtighed give problemer med udtørrede slimhinder og hud og give komplikationer på bygningen.

Den forkerte luftfugtighed indendørs kan resultere i vejrtrækningsproblemer og forårsage hudirritationer, infektioner og andre symptomer. Fugtigheden indendørs har også stor påvirkning på bygningens konstruktion, som kan mineres ved en uretmæssig fugtighed.

Løsningen på for høj luftfugtighed

Har du en mistanke om, at der er problemer med fugt og skimmelsvamp i din bolig, anbefales det, at du får en bygningsundersøgelse, hvor du får specificeret årsager og udbredelsen. Hvis der er skimmelvækst, er det tegn på, at der er overflødig fugt, som ikke har mulighed for at blive ventileret væk, og giver derfor skimmelsvamp et perfekt grundlag for at vækste og brede sig.

Hvis det viser sig, at ydervæggene, hvorved fugten er et problem, ikke er isoleret retmæssigt, kan SkamoWall være løsningen for at sikre at overflødig fugt bliver ledt væk fra bygningens konstruktion og ud i lokalet på en naturlig måde.