Family House Symbol

Få et bedre indeklima med SkamoWall

Et dårligt indeklima kan have alvorlige helbredsmæssige konsekvenser, derfor er det vigtigt at håndtere fugt og skimmel i boliger.

Hvad er indeklima?

Indeklimaet er de forhold, der vedrører temperatur, fugt, lys, lyd og lugt indendørs. Det er vigtigt at opretholde et godt og sundt indeklima - både for dit eget helbred og bygningen, du befinder dig i.

Én af de udfordringer, der kan påvirke indeklimaet og dermed helbredet, er fugt. Hvis indeklimaet er for fugtigt, kan det skabe grobund for skimmelsvamp, hvilket kan føre til allergiske reaktioner og luftvejssygdomme.

For lidt fokus på godt indeklima

I EU opholder det gennemsnitlige menneske sig 90% af tiden indendørs, hvoraf ca. 80 mio. lever i hjem med et usundt indeklima – læs mere her: VELUX’ Sustainability Report fra 2018.

Når man taler om et sundt indeklima, er der tale om at holde de forhold, der vedrører indeklimaet på et niveau, som giver tilstrækkeligt med komfort, og som er indenfor de pågældende grænseværdier, der helbredsmæssigt er acceptable. Indeklimaet kan påvirkes af en række faktorer, herunder bygningsmaterialer, fugtighed og luftkvalitet. For at sikre et sundt indeklima er det vigtigt at sørge for at kontrollere fugtigheden og anvende de korrekte isoleringsmaterialer.

Konsekvensen ved dårligt indeklima

Dårligt indeklima kan have en række negative konsekvenser for helbredet, herunder:

  1. Irritation i øjne, næse og hals: Dårlig luftkvalitet i indeklimaet kan føre til irritation i øjne, næse og hals. Dette kan føre til symptomer som kløe, tåreflåd, løbende næse og hoste.

  2. Forværrede allergier: Dårlig luftkvalitet kan også forværre allergier, da det kan øge mængden af luftbårne allergener som pollen, støv og skimmelsporer.

  3. Respiratoriske problemer: En dårlig ventilation kan føre til ophobning af luftbårne partikler og fugt, hvilket kan føre til luftvejsproblemer som astma, bronkitis og lungebetændelse.

  4. Hovedpine og træthed: Et dårligt indeklima kan også føre til hovedpine, træthed og nedsat produktivitet.

  5. Forværrede symptomer på kroniske sygdomme: Høje eller lave temperaturer kan forværre symptomer på kroniske sygdomme som diabetes og hjerte-kar-sygdomme.

 

I det hele taget kan et dårligt indeklima have en negativ indvirkning på den generelle sundhed og trivsel, og det er derfor vigtigt at sørge for et sundt og behageligt indeklima for at undgå disse konsekvenser.