Moist Wall

SkamoWall er efterisoleringen, der forbedrer indeklimaet

Isolering er traditionelt set som en måde at reducere varmetabet og derved sænke energiregningen. Med den øgede opmærksomhed på de negative konsekvenser ved et dårligt indeklima, stille der dog i dag større krav til isolering.

SkamoWall er efterisoleringen, der løser problemer med fugt og skimmel

Modsat mange traditionelle måder at efterisolere, løser SkamoWall problemer med fugt og skimmel, hvorved der sikres et bedre indeklima.

Kombinationen af at SkamoWall Board er lavet af materialet kalciumsilikat, og de tilhørende SkamoWall-produkter understøtter de diffusionsåbne egenskaber, gør, at fugten reguleres og skimmel bekæmpes.

Monteringen af SkamoWall sker på indvendig side af råmuren, hvilket kan gøres både nemt og hurtigt af private såvel som professionelle håndværkere.

Udvendig efterisolering 

Udvendig isolering, i mange tilfælde og kendt som facadeisolering, er en metode til at isolere en bygnings ydervægge ved at placere isoleringsmaterialet udenpå væggen, og evt. dække det med en ny facade.

Formålet med udvendig isolering er oftest at forbedre bygningens, ligesom nogle typer udvendig isolering kan beskytte bygningens struktur mod kulde og fugt.

Udvendig isolering kan være komplekst og dyrt at montere, da der evt. skal tages højde for ydermurenes bæreevne, stilladsarbejde mv. Da udvendig isolering kan påvirke bygningens udseende og geometri, kan det kræve godkendelse fra lokale myndigheder før projektets start.

Indvendig efterisolering

Når isoleringsmaterialet derimod placeres på indersiden af vægge og lofter, er der tale om indvendig isolering. Denne form for isolering kan være mere praktisk, hvis du vil bibeholde facadens udseende, eller det er svært at tilgå bygningens yderside, som i kældre eller etageejendomme.

En ofte anvendt indvendig isoleringsmetode er en forsatsvæg med dampspærre.

En forsatsvæg er en indvendig isoleringsløsning, der består af flere lag, som skal monteres et efter et. Forsatsvæggen er bygget op omkring et skelet af enten træ eller stål og sættes op uden forbindelse til ydervæggen, hvor isoleringen mangler. I forsatsvæggen er der et hulrum, der fyldes med minimum 50mm. Isoleringsuld, dampspærre, som er en plastfilm, der forhindrer damp i at trænge ind igennem væggen, derefter to lag gipsplader á 12,5 til 13mm. Når forsatsvæggen er opsat, kan man færdiggøre den med maling eller en anden form for belægning.

Såfremt bygningen har problemer med fugt eller skimmel, kan denne efterisoleringsløsning med forsatsvægge være problematisk, da fugten og skimmel fortsat vil være at finde bag dampspærren og efterfølgende vil kunne vise sig igen på væggene.

Hulrumsisolering

Hulrumsisolering er en måde at efterisolere, hvor man isolerer de hulrum, der findes i en bygnings konstruktion. Det kan eksempelvis være hulrummet mellem vægge eller loftet og taget. Hulrummene isoleres typisk med et materiale, der har gode isolerende egenskaber, som eksempelvis glasuld eller mineraluld.

Formålet med hulrumsisolering er at forbedre bygningens varmeisoleringsevne og derved reducere varmetab og energiforbrug.

Hulrumsisolering kan udføres ved at bore huller i konstruktionen og sprøjte isoleringsmaterialet ind i hulrummene.