Family House Symbol

Råd & inspiration om indeklima og SkamoWall

Få råd og inspiration til, hvordan du får et forbedret indeklima ved at håndtere udfordringer med bl.a. fugt, skimmelsvamp, temperatur og lyd.

Vi bruger 90% af vores liv indendørs, hvorfor det også er utrolig vigtigt at indeklimaet er sundt og rart at befinde sig i. SkamoWall har fokus på at forbedre indeklimaet gennem dens diffusionsåbne egenskaber, der bidrager til store fordele for dit helbred og velvære og for bygningens konstruktion. 

Indeklimaet er en uhåndgribelig størrelse, og der er utrolig mange faktorer, der spiller ind, når man skal opretholde et sundt og rart indeklima at være i. Igennem vores "Råd & inspiration" giver vi vores råd til, hvordan du kan foorholde dig til dit indeklima, og hvordan du sikrer, at du opretholder de helt rette niveauer.

Læs mere om