Skamol Smooth Plaster

Skamol Smooth Plaster

Skamol Smooth Plaster er en brugsklar glat puds, der skal bruges sammen med kalciumsilikatpladen SkamoWall Board.

En pose på 15kg skal blandes med ca. 5,5 til 6,5L vand, og den kan give 7,5m² med en tykkelse på 2mm.

Brug rene værktøjer, og sørg for, at underlagets overflade er grundet og rent for støv, før pudset påføres.

Arbejdet skal foregå i et temperaturområde på +5 til +25°C.

Opbevar produktet i den originale emballage på et tørt og mørkt sted. Beskyt mod fugt og negative temperaturer.

 1. Fjern støv fra overfladen af det monterede SkamoWall Board.

 2. Påfør grunderen Skamol Primer til overfladen af SkamoWall Board.

 3. Afvent ca. 30 minutter til Skamol Primer er tørret.

 4. Bland Skamol Smooth Plaster i forholdet ca. 6,0L rent vand per 15kg sæk.
  • Hæld 4,0L vand i en blandingsspand.
  • Tilsæt under kraftig omrøring hele Skamol Smooth Plaster-sækkens indhold.
  • Tilsæt de resterende ca. 2,0L vand til blandingen, indtil den ønskede konsistens opnås.
  • Omrør blandingen kraftigt i minimum 5 minutter.
  • Lad blandingen hvile i ca. 15 minutter og omrør igen til blandingen er helt lind og fri for bobler.
  • Efter blanding kan Skamol Smooth Plaster anvendes i ca. 1 time.

 5. Påfør Skamol Smooth Plaster med en 8mm tandspartel for at opnå en jævn tykkelse på 1,5mm til 4mm.

 6. Afret Skamol Smooth Plaster.

 7. Hvis det ønskes, kan den hærdede Skamol Smooth Plaster slibes let, og et nyt lag Skamol Smooth Plaster på 1,5mm til 4mm påføres oven på den eksisterende Skamol Smooth Plaster. Dette kan gentages, indtil det ønskede resultat opnås.

 

Se mere om monteringen her.

Sækkens indhold

15kg


Sækkens størrelse

400 × 250 × 120mm


Rækkeevne

7,5m²


Opbevaring

Opbevares køligt og beskyttet mod frost.


Indeholder

 • Portland cement
 • Calciumhydroxid
Exclamation Mark Corrosion

UFI-kode 31S2-308K-500F-NYKM

 • Forårsager alvorlig øjenskade.
 • Forårsager hudirritation.
 • Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • Ved kontakt med øjnene:
  • Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
  • Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.
  • Fortsæt skylning.
  • Ring omgående til Giftlinjen/læge.
 • Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

 

Indeholder et reduktionsmiddel, som reducerer opløseligt chrom VI.

Reduktionsmidlet er aktivt ved tør opbevaring i 12 måneder efter angivet emballeringsdato.

Ved opbevaring under fugtige forhold, f.eks byggepladser, vil chromatneutraliseringen aftage.

Anbrudt emballage lukkes tæt efter brug, og bør anvendes snarest derefter.

Andre produkter i SkamoWall