Skamol Lime Mortar

Skamol Lime Mortar

Skamol Lime Mortar er et kalkbaseret brugsklart produkt, der kan bruges som både klæber og puds ved montering af SkamoWall.

En pose på 20kg skal blandes i ca. 7 minutter med ca. 4,5L rent vand, og rækker til 2,5m² som klæber (7mm) eller 7m² som puds (2mm).

Arbejdet skal foregå i et temperaturområde på +5°C til +25°C.

Brug rene værktøjer, og sørg for, at underlagets overflade er rent for støv, før produktet påføres.

Opbevar produktet i den originale emballage på et tørt og mørkt sted. Beskyt mod fugt og negative temperaturer.

 1. Fjern løst puds, tjære, malingrester og organiske materialer fra væggen. I tilfælde af skimmelsvampevækst renses væggen med et biocidprodukt.

 2. Sørg for at væggen er plan. Flere lag af klæberen Skamol Lime Mortar kan påføres i 10mm tykkelse for at udjævne væggens overflade. Hvert lag skal hærde og fugtes, før et nyt lag klæber påføres.

 3. Brug vand eller Skamol Primer til at sikre væggens overflade er fri for støv.

 4. Fjern støv fra overfladen af SkamoWall Board, der skal vende ind mod væggen.

 5. Påfør grunderen Skamol Primer til overfladen af SkamoWall Board, der skal vende ind mod væggen. Der er ingen forskel i funktionen af de to sider af SkamoWall Board, så det er lige meget, hvilken side af SkamoWall Board, der monteres ud mod rummet.

 6. Afvent ca. 30 minutter til Skamol Primer er tørret.

 7. Bland Skamol Lime Mortar i forholdet ca. 4,5L rent vand per 20kg sæk:
  • Hæld 2,5L vand i en blandingsspand
  • Tilsæt under kraftig omrøring hele Skamol Lime Mortar-sækkens indhold
  • Tilsæt de resterende ca. 2,0L vand til blandingen, indtil den ønskede konsistens opnås
  • Omrør blandingen kraftigt i ca. 7 minutter
  • Lad blandingen hvile i ca. 2 minutter og omrør igen til blandingen i ca. 1 minut
  • Efter blanding kan Skamol Lime Mortar anvendes i ca. 2 timer

 8. Påfør Skamol Lime Mortar til væggen i et jævnt lag med en 8mm tandspartel. Det anbefales at påføre Skamol Lime Mortar på overfladen af SkamoWall Board, der skal vende ind mod væggen, i et jævnt lag med en 8mm tandspartel. Det samlede lag Skamol Lime Mortar skal være 4mm til 10mm.

 9. Placer SkamoWall Board ca. 10cm fra den ønskede placering.

 10. Skub med det samme SkamoWall Board på plads, så Skamol Lime Mortar jævnes. Det er påkrævet, at SkamoWall Board fuldklæbes med Skamol Lime Mortar, og der efterlades et 5mm mellemrum mellem SkamoWall Board og gulvet. Mellemrummet kan evt. fyldes med et uorganisk elastisk materiale som f.eks. selvklæbende skum eller silikone.

Såfremt Skamol Lime Mortar anvendes som puds, skal denne vejledning følges

 1. Fjern støv fra overfladen af det monterede SkamoWall Board.

 2. Påfør Skamol Primer til overfladen af det monterede SkamoWall Board.

 3. Afvent ca. 30 minutter til Skamol Primer er tørret.

 4. Bland Skamol Lime Mortar i forholdet ca. 4,5L rent vand per 20kg sæk:
  • Hæld 2,5L vand i en blandingsspand.
  • Tilsæt under kraftig omrøring hele Skamol Lime Mortar-sækkens indhold.
  • Tilsæt de resterende ca. 2,0L vand til blandingen, indtil den ønskede konsistens opnås.
  • Omrør blandingen kraftigt i ca. 7 minutter.
  • Lad blandingen hvile i ca. 2 minutter og omrør igen til blandingen i ca. 1 minut.
  • Efter blanding kan Skamol Lime Mortar anvendes i ca. 2 timer.

 5. Påfør Skamol Lime Mortar på det monterede SkamoWall Board med en 8mm tandspartel for at opnå en jævn tykkelse på 1,5mm til 4mm.

 6. Afret og filts Skamol Lime Mortar.

 7. Hvis det ønskes, kan den hærdede Skamol Lime Mortar filtses og fugtes, hvorefter et nyt lag Skamol Lime Mortar på 1,5mm til 4mm påføres oven på den eksisterende Skamol Lime Mortar. Dette kan gentages, indtil det ønskede resultat opnås.

Se mere om monteringen her.

Sækkens indhold

20kg

 

Sækkens størrelse

600 × 300 × 100mm

 

Rækkeevne

2,5m² som klæber (2mm)
7m² som puds (2mm)

 

Opbevaring

Opbevares køligt og beskyttet mod frost.

 

Indeholder

 • Kalk (kemisk)
 • Hydraulisk
 • Calciumhydroxid
Corrosion

UFI-kode HXMJ-PYQ4-JF0U-CQ2Q

 • Forårsager hudirritation.
 • Forårsager alvorlig øjenskade.
 • Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • Ved kontakt med øjnene:
  • Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
  • Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.
  • Fortsæt skylning.
  • Ring omgående til en Giftlinjen/læge.
 • Skamol Lime Mortar bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

Andre produkter i SkamoWall