Skamol Structural Plaster

Skamol Structural Plaster

Skamol Structural Plaster er en grovkornet brugsklar puds, der skal bruges sammen med kalciumsilikatpladen SkamoWall Board.

En pose på 20kg skal blandes med ca. 3,6 til 4,1L vand, og den kan give 7,5m² med en tykkelse på 2mm.

Brug rene værktøjer, og sørg for, at underlagets overflade er grundet og rent for støv, før pudset påføres.

Arbejdet skal foregå i et temperaturområde på +5 til +25°C.

Opbevar produktet i den originale emballage på et tørt og mørkt sted. Beskyt mod fugt og negative temperaturer.

 1. Fjern støv fra overfladen af SkamoWall Board.

 2. Påfør Skamol Primer på de overflader af SkamoWall Board, hvor der skal påføres Skamol Structural Plaster.

 3. Efter 30 minutter efter Skamol Primer er påført, kan Skamol Structural Plaster påføres pladen.

 4. Skamol Structural Plaster blandes i forholdet 3,6 til 4,1L rent vand per 20kg sæk:
  • 2,5L vand hældes i en blandingsspand
  • Under kraftig omrøring tilsættes hele Skamol Structural Plaster-sækkens indhold (20kg)
  • De resterende 1,1 til 1,6L vand tilsættes blandingen, indtil den ønskede konsistens opnås
  • Blandingen blandes kraftigt i minimum 5 minutter
  • Efter blanding kan Skamol Structural Plaster anvendes i 30 til 60 minutter

 5. Skamol Structural Plaster påføres pladen med en tandspartel for at opnå en jævn tykkelse (2 til 8mm). Derefter afrettes og filtses Skamol Structural Plaster.

 6. Hvis det ønskes, kan den hærdede puds slibes let, og/eller kan et nyt lag puds (1,5 til 3 mm) påføres oven på den eksisterende puds. Dette kan gentages, indtil det ønskede resultat opnås.

 

Se mere om monteringen her.

Sækkens indhold

20kg

Kornstørrelse: 1-2mm


Sækkens størrelse

400 × 250 × 120mm


Rækkeevne

7.5m² (2mm)


Opbevaring

Opbevares køligt og beskyttet mod frost.


Indeholder

 • Portland cement
 • Calciumhydroxid
Exclamation Mark Corrosion

UFI-kode R4S2-K0XY-F00Y-9A5P

 • Forårsager alvorlig øjenskade.
 • Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • Forårsager hudirritation.
 • Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • Ved kontakt med øjnene:
  • Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
  • Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.
  • Fortsæt skylning.
  • Ring omgående til Giftlinjen/læge.
 • Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

 

Indeholder et reduktionsmiddel, som reducerer opløseligt chrom VI.

Reduktionsmidlet er aktivt ved tør opbevaring i 12 måneder efter angivet emballeringsdato.

Ved opbevaring under fugtige forhold fx byggepladser vil chromatneutraliseringen aftage.

Afbrudt emballage lukkes tæt efter brug og bør anvendes snarest derefter.

Andre produkter i SkamoWall