Skamol Adhesive

Skamol Adhesive

Skamol Adhesive er en brugsklar klæber, der bruges til at fastgøre kalciumsilikatpladen SkamoWall Board til væggen.

Skamol Adhesive kan også bruges til at fylde ujævnheder på væggen, før SkamoWall monteres.

En pose på 20kg skal blandes med ca. 4,8 til 5,4L vand, og den kan give 5m² med en tykkelse på 8mm.

Brug rene værktøj og sørg for, at underlagets overflade er rent for støv, før klæberen påføres.

Arbejdet skal foregå i et temperaturområde på +5 til +25°C.

Opbevar produktet i den originale emballage på et tørt og mørkt sted. Beskyt mod fugt og negative temperaturer.

 1. Fjern løst puds, tjære, malingrester og organiske materialer fra væggen. I tilfælde af skimmelsvampevækst renses væggen med et biocidprodukt.

 2. Sørg for at væggen er plan. Flere lag af klæberen Skamol Adhesive kan påføres i 15mm tykkelse for udjævne væggens overflade. Hvert lag skal hærde, før et nyt lag klæber påføres.

 3. Skamol Adhesive blandes i forholdet 4,8 til 5,4L rent vand per 20kg sæk:
  • 3,5L vand hældes i en blandingsspand
  • Under kraftig omrøring tilsættes hele Skamol Adhesive sækkens indhold på 20kg
  • De resterende 1,3 til 1,9L vand tilsættes blandingen, indtil den ønskede konsistens opnås
  • Blandingen blandes kraftigt i 2 til 3 minutter
  • Efter blanding kan Skamol Adhesive anvendes i 1 til 1,5 time. Der kan tilsættes ekstra vand, hvis det er nødvendigt

 4. Skamol Adhesive påføres væggen i et jævnt lag med en tandspartel (maksimum 15mm tykkelse).

 5. Fjern støv fra overfladen af SkamoWall Board.

 6. SkamoWall Board placeres 5 til 10mm fra den ønskede placering. Pladen skubbes på plads, så Skamol Adhesive jævnes. Det er vigtigt, at pladen fuldklæbes til væggen.

 7. Samlingerne mellem SkamoWall Boards fyldes med Skamol Adhesive. Samlingerne skal maks. være 2mm.

 

Se mere om monteringen her.

Sækkens indhold

20kg

 

Sækkens størrelse

400 × 250 × 120mm

 

Rækkeevne

5m²

 

Opbevaring

Opbevares køligt og beskyttet mod frost.

 

Indeholder

 • Portland cement
 • Calciumhydroxid

  Skamol Adhesive er en klæber, der bruges til at fastgøre SkamoWall Board til væggen.

  Skamol Adhesive kan også bruges til at fylde ujævnheder på væggen, før SkamoWall monteres.

Exclamation Mark Corrosion

UFI-kode UXR2-K0K5-U00Y-YN0J

 • Forårsager alvorlig øjenskade.
 • Forårsager hudirritation.
 • Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • Ved kontakt med øjnene:
  • Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
  • Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.
  • Fortsæt skylning.
  • Ring omgående til en Giftlinjen/læge.
 • Skamol Adhesive bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

Indeholder et reduktionsmiddel, som reducerer opløseligt chrom VI.

Reduktionsmidlet er aktivt ved tør opbevaring i 12 måneder efter angivet emballeringsdato.

Ved opbevaring under fugtige forhold, f.eks byggepladser, vil chromatneutraliseringen aftage.

Anbrudt emballage lukkes tæt efter brug, og bør anvendes snarest derefter.

Andre produkter i SkamoWall